• slider image 157
:::
公告 訓育組長 - 防疫專區 | 2020-11-27 | 點閱數: 556
秋冬防疫專案-社區防疫
提醒各位親師生及入校家長、訪客,出入校園請務必佩戴口罩。
落實發燒生病不上課、確實以肥皂洗手。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:::

:::

英語日活動專區

直潭生態專區

公開授課

人口及住宅普查